کلمه کلیدی: کندی اخذ رأی گریزناپذیر بود
    • مجلس

    وزیر کشور در مجلس:

    کندی اخذ رأی گریزناپذیر بود

    وزیر کشور گزارشی از روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا و میان‌دوره مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.