کلمه کلیدی: کمک های نظامی فرانسه به صدام در خلال جنگ تحمیلی