کلمه کلیدی: کلاهبرداری ۲۴۰ میلیاردی با ثبت غیر قانونی طرح ریجستری در کردستان