کلمه کلیدی: کلاهبرداری میلیاردی با تصادفات ساختگی
  • رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی خبر داد

    کلاهبرداری میلیاردی با تصادفات ساختگی

    رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از دستگیری باند تصادفات ساختگی در طبس خبر داد و گفت: متهمان بر اساس شواهد اولیه از این طریق بیش از یک میلیارد تومان کلاهبرداری کرده اند.