کلمه کلیدی: کلاته خیج
  • جام‌جم از کلاته خیج گزارش می‌دهد روستایی که تار و پودش زنده به تولید ملی است

    زندگی می‌بافند

    زمزمه زنان و صدای دفتین در هم می‌پیچید،کوچه‌های روستا را پر می‌کند و سریعتر از طلوع خورشید خبر از شروع روز دیگری می‌دهد،‌ اینجا روستای کلاته خیج است دهی که زنده به هنر آبا و اجدادی ساکنانش است هنری که این روزها دست روستا را گرفته و نگذاشته مردانش کوله بار کوچ ببندند.

  • تانه‌بافی، صنعتی از جنس هنر

    گرچه خانه کوچک به نظر می‌آید، اما مجموعه‌ای از اتاق‌های به هم پیوسته است، روزنه‌ای با سقف کوتاه یک اتاق را به دیگری وصل می‌کند و در آخرین آنها کارگاه تانه بافی(دستبافته‌های کلاته خیج که از آن به عنوان حوله یا رو میزی در شهرها استفاده می‌شود) قرار دارد.