کلمه کلیدی: کشف ۷۷ قبضه سلاح کلت کمری از یک باند حرفه‌ای