کلمه کلیدی: کشف ۱۱ قطعه سفال تاریخی توسط ماموران گمرک