کلمه کلیدی: کشف گوشت سگ در قصابی
  • کشف گوشت سگ در قصابی

    کارشناس اتحادیه گوشت دامی استان خراسان رضوی گفت: از یک قصابی غیر مجاز تعدادی لاشه گوشت سگ کشف شد.