کلمه کلیدی: کشف اشیای عتیقه متعلق به هزاره اول قبل از میلاد در ساوجبلاغ