کلمه کلیدی: کشاورزان دیم‌کار
  • کاشت‌هایی که برداشت نداشت

    کشاورزان دیم‌کار استان بوشهر در سال گذشته از محل کاشت گندم و جو به صورت ۱۰۰درصد خسارت دیدند و حالا پولی برای کشت محصول در سال جاری ندارند.