کلمه کلیدی: کری : ترامپ، آمریکا را منزوی کرد
  • کری : ترامپ، آمریکا را منزوی کرد

    «جان کری» وزیر امور خارجه سابق آمریکا گفت که «دونالد ترامپ» ، ایالات متحده را منزوی کرده و ما را در ارتباط با نهادهای شکل گرفته از زمان جنگ جهانی دوم برای برقراری اتحاد در جهان، به قهقهرا برده است.