کلمه کلیدی: کدخدایی: نتیجه بررسی شکایات را به وزارت کشور اعلام کرده ایم