کلمه کلیدی: کد سخا چیست؟
    • جامعه

    دانستنی‌ های سربازی

    کد سخا چیست؟

    مشمولان خدمت وظیفه عمومی درباره ویژگی‌های کد سخا بیشتر بدانند.