کلمه کلیدی: کاهش مراجعه به پیام رسان های خارجی
  • وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد:

    کاهش مراجعه به پیام رسان های خارجی

    وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در روزهای اخیر و با فعال شدن پیام رسان های داخلی میزان استفاده و مراجعه به پیام رسان های خارجی در کشور حدود 10 درصد کاهش یافته است.