کلمه کلیدی: کالاهای مکشوفه قاچاق
  • مرغ همسایه غازه

    قاچاق کالا محصول بایدها و نبایدهای عرصه اقتصادی و زنجیره‌ای از اقدامات ریز و درشت در حوزه‌های مختلف است، از این رو مبارزه با آن نیز باید حلقه‌های مختلف این زنجیره را هدف قرار دهد. اول این‌که قاچاق نباید به صرفه باشد، برای این‌که قاچاق کالا از صرفه خارج شود از یک طرف باید هزینه تجارت پاک و سالم را کاهش داد و از طرف دیگر خطر قاچاق را افزایش.

  • دادستان تهران:

    امحاء کالاهای قاچاق سرمایه‌ای مانند خودرو مدنظر دادستانی نیست

    دادستان تهران با اشاره به امحاء کالاهای قاچاق در برخی استان‌ها، گفت: در بحث امحاء، اولویت با کالاهای فرهنگی یا کالاهایی مانند مشروبات الکلی است که ورود، نگهداری و مصرف آن‌ها جرم محسوب می‌شود.