کلمه کلیدی: کالاهای ممنوع الورود
  • رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

    تشکیل بازار ثانویه ارز در کشور

    رئیس کل بانک مرکزی از ایجاد بازار ثانویه ارز در کشور خبر داد و گفت: در این بازار صادرکنندگان خُرد غیرنفتی می توانند برای تامین ارز کالاهای گروه سوم، ارز خود را عرضه کنند.