کلمه کلیدی: کارخانه آب سنگین
  • سخنگوی سازمان انرژی اتمی :

    آمریکا در مذاکرات هسته‌ای مانع ایجاد می‌کند

    سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، با اشاره به روند مذاکرات مستقیم هسته‌ای با دولت آمریکا که در دولت قبلی ایران آغاز شده و در دولت کنونی نیز شتاب بیشتری گرفت، گفت:‌ هنوز زود است که به نتیجه برسیم آیا این روند درست بوده یا نه، اما حتی اگر در انتها به این برسیم که نتیجه ندارد در دنیا اثبات شده که آمریکا‌یی‌ها مانع پیشرفت مذاکرات و تعاملات بوده‌اند.

  • مذاکرات ایران و آژانس؛ 19 بهمن

    نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: مذاکرات ایران و آژانس که قرار بود اول بهمن ماه جاری (21 ژانویه) در تهران برگزار شود به دلیل اجرای برنامه اقدام مشترک به 19 بهمن ماه (هشتم فوریه) موکول شد.