کلمه کلیدی: کارت سوخت را به موقع بردارید تا سهمیه بنزین‌تان کم نشود / هر چقدر مسائل فنی را توضیح بدهیم بیشتر برای مردم گنگ می‎شود!