کلمه کلیدی: کاخ سفید نگران واکنش ایران به تحریم‌های نفتی است