کلمه کلیدی: ژیلا فیروزی
  • مدیرکل اسبق وزارت آموزش و پرورش درگذشت

    ژیلا فیروزی، مدیرکل اسبق آموزش و پرورش استان اردبیل و مدیرکل سابق گزینش وزارت آموزش و پرورش که سال 93 به علت بیماری بازنشسته شد، پس از تحمل سال‌ها رنج بیماری، به دیدار حق نائل شد.