کلمه کلیدی: چگونه ترقه‌ بازی جای یک رسم باستانی را گرفت؟
  • تغییر تدریجی یک آیین نمادین

    چگونه ترقه‌ بازی جای یک رسم باستانی را گرفت؟

    در چند سال اخیر همزمان با روزهای پایانی سال و با فرارسیدن چهارشنبه‌سوری، بسیاری از مردم دچار اضطراب و نگرانی می‌شوند. تا جایی که ترس و وحشت جای شادی و نشاط را در کوی و معابر می‌گیرد، ترقه‌های صنعتی و خطرناک جای آتش را گرفته و چهارشنبه‌سوری را به چهارشنبه‌سوزی بدل کرده است.