کلمه کلیدی: چون به عشق آیم خجل گردم از آن .
  • چون به عشق آیم خجل گردم از آن ...

    مهمان این شماره چمدان نیاز به معرفی ندارد، زیرا میرجلال‌الدین کزازی با گفتار و نوشتارهای گرانسنگ خود به عنوان چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسی، فردوسی‌شناس و شاهنامه‌پژوه، فرهیخته فرهنگی و ادبی در جامعه ایرانی و جهانی شناخته شده است.