کلمه کلیدی: چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران
  • رئیس جمهور در مراسم 22 بهمن:

    نقشه‌های یک ساله دشمن، نقش بر آب شد

    رئیس جمهور با اشاره به مقاومت‌های مردم در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: مردم در دوران دفاع مقدس به دنیا گفتند که امروز ایران شاهی و شاهنشاهی نیست، بلکه تفکر امروز ایران اسلامی است و جوانان این سرزمین طبق وظیفه دینی و ملی خود در برابر همه دنیا با قدرت می‌ایستد.