کلمه کلیدی: چهارمین جشن سینمای ایران
  • نمایندگان مجلس از رابطه‌شان با سینما می‌گویند؛

    سی‌نمای نمایندگان

    تصمیمات و رویکردهای تاثیرگذار مسئولان فرهنگی و سینمایی یا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در مسیر حرکت سینما، آنها را ملزم می‌کند که خود را به عنوان یک کاربر فرهنگی در معرض انواع و اقسام تولیدات هنری قرار دهند تا بتوان اظهارات آنها را در این مقوله‌ها صائب دانست.