کلمه کلیدی: چرخ اقتصاد با اف.ای.تی.اف می چرخد؟ / جزئیات نامه وزیران به رهبر انقلاب