کلمه کلیدی: چرا امام خمینی با قانون کاپیتولاسیون مخالفت کرد؟
  • بمناسبت سالروز اعتراض امام خمینی(ره) به قانون کاپیتولاسیون؛

    چرا امام خمینی با قانون کاپیتولاسیون مخالفت کرد؟

    یک پژوهشگر تاریخ معاصر گفت: پس از کودتای 28 مرداد سال 32 و سقوط دولت مصدق و فاصله گرفتن ایران از انگلیس، دیگر آمریکا در عرصه سیاست داخلی و خارجی ایران پیش قدم شد. لذا برای دخالت در امور ایران و آزادی نیروها و اتباعشان از هر جهت بسیار در صدد گرفتن لایحه کاپیتولاسیون از حکومت بودند.