کلمه کلیدی: چاه قزوینی کارگر افغانستانی را بلعید
  • چاه کارگر افغانستانی را بلعید

    رئیس ایستگاه شماره 2 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین از عملیات نفس‌گیر آتش‌نشانان برای خارج کردن کارگر 20 ساله افغانی از عمق چاه خبر داد.