کلمه کلیدی: پیاده‌ روی «جاماندگان» در روز اربعین برگزار می‌شود