کلمه کلیدی: پوتین و ترامپ در پاریس
  • زبان اشاره میان پوتین و ترامپ +عکس

    یک رسانه روس به احوالپرسی و دست دادن روسای جمهور روسیه و آمریکا در مراسم ویژه یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول در پاریس پرداخته و آنرا از زاویه ای خاص مورد توجه قرار داده است.