کلمه کلیدی: پنجاه و هفتمین مرحله یارانه نقدی
  • واریز پنجاه و هفتمین مرحله یارانه نقدی

    دریافتی هر یارانه بگیر به 2 میلیون و 593 هزار تومان رسید

    با واریز پنجاه و هفتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به آبان ماه ساعت 24 شب گذشته (سه شنبه) به حساب سرپرستان خانوار، دریافتی هر یارانه بگیر از ابتدای اجرای طرح تا این ماه به 2 میلیون و 593 هزار و 500 تومان رسید.