کلمه کلیدی: پلیس راه بروجن - لردگان
  • مامور پلیس‌ راه، پسر 2 ساله را از مرگ نجات داد

    پلیس خوب +عکس

    مامور پلیس راه بروجن ـ لردگان، پسر دو ساله را که به خاطر مسمومیت دچار ایست قلبی شده بود از مرگ نجات داد.