کلمه کلیدی: پلیس خوب
  • مامور پلیس‌ راه، پسر 2 ساله را از مرگ نجات داد

    پلیس خوب +عکس

    مامور پلیس راه بروجن ـ لردگان، پسر دو ساله را که به خاطر مسمومیت دچار ایست قلبی شده بود از مرگ نجات داد.

  • پلیس خوب و پلیس بد

    ویژگی‌های اصلی کنش بازیگران در سیاست بین‌الملل مبتنی بر عقلانیت راهبردی است. شاخص اصلی عقلانیت راهبردی را باید در تعامل بازیگران موثر سیاست بین‌الملل برای محدودسازی قدرت بازیگرانی دانست که در حوزه پیرامونی و منطقه‌ای قرار دارند.