کلمه کلیدی: پلاک کوبی
    • جامعه

    پلاک کوبی کوچه ای در تهران به نام شهید آتش‌نشان+عکس

    لطفا صفحات تقویم را ورق بزنید؛ برگردید به سال گذشته.به آخرین روز اولین ماه زمستان. راه‌تان را کج کنید تا خیابان جمهوری تهران، نزدیکی‌های چهارراه استانبول. همانجا که قبلا ساختمان پلاسکو ایستاده بود بلند و قدکشیده و حالا جای خالی‌اش بیش از هرچیز دیگری توی چشم می‌زند. همانجا که 16 آتش نشان پرکشیدند سمت آسمان؛ همان‌ها که مدافعان وطن نام گرفتند و اسم شان برای همیشه در تاریخ فداکاری این مرزو بوم ماندگار شد.