کلمه کلیدی: پسران شرور
  • اقدام غیراخلاقی پسران محله در پشت بام

    داماد جوان ودونفر ازدوستانش درحالی به اتهام آدم ربایی بازداشت شده‌اند که وی مدعی است دردفاع ازبرادرزن نوجوانش که قربانی جنایت سیاه شش پسرشرورشده، تصمیم به گوشمالی وتنبیه آنها گرفته است.