کلمه کلیدی: پرواز جنگنده‌های ارتش در محل برگزاری رزمایش فدائیان حریم ولایت