کلمه کلیدی: پرداخت نقدی سود سهام عدالت منتفی می‌شود
  • رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

    پرداخت نقدی سود سهام عدالت منتفی می‌شود

    رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس پیشنهاد داده تا پرداخت سود سهام عدالت به صورت نقدی به مردم منتفی شود و جناب رئیس جمهور نیز موافقت اولیه خود را با این پیشنهاد نشان داده اند.