کلمه کلیدی: پذیرش دانشجو بدون کنکور و با معدل
  • رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش اعلام کرد؛

    پذیرش دانشجو بدون کنکور و با معدل

    رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش گفت: مجزا شدن فرایند پذیرش دانشجو از طریق سوابق تحصیلی از فرایند کنکور باعث کاهش استرس دانش‌آموزان می‌شود.