کلمه کلیدی: پایه اول دبستان
  • ثبت‌نام پایه اول دبستان از ابتدای خرداد آغاز می شود

    تدوین شاخص‌های وظایف حرفه‌ای معلمان

    معاون وزارت آموزش و پرورش گفت: شاخص‌های عمومی و اختصاصی مربوط به وظایف حرفه‌ای معلمان، متناسب با تنوع فعالیت در شاخه‌های تحصیلی مختلف در دست تدوین است.