کلمه کلیدی: پایانه‌های مرزی مملو از اتوبوس شد / آغاز بازگشت زائران از چهارشنبه