کلمه کلیدی: پاسخ کوبنده نیروهای مرزبانی به عوامل گروهک های تروریستی