کلمه کلیدی: پارک جنگلی سرخه حصار
  • دستگیری 60 دختر و پسر نیمه عریان در پارتی شبانه

    متهم پرونده از طریق شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی اقدام به نشر فراخوان های مراسم خود نموده و با دریافت بلیت صد هزار تومانی از نفرات شرکت کننده بصورت شبکه ای اقدام به برگزاری این جشن نموده است.