کلمه کلیدی: ویزای اربعین لغو می شود؟
  • ویزای اربعین لغو می شود؟

    رییس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به تعیین تکلیف ارز اربعین، از احتمال لغو ویزای عراق در مقطع اربعین خبر داد و اجرای این طرح را به آمادگی و هماهنگی کشور عراق منوط دانست.