کلمه کلیدی: وکیل دادگستری که پس از شهادت توسط داعش پیکرش ناپدید شد!