کلمه کلیدی: وقوع 65 پس لرزه در تازه آباد
  • وقوع 65 پس لرزه در تازه آباد

    پس لرزه‌های زلزله 5.9 ریشتری تازه آباد کرمانشاه از 65 مورد هم گذشت که آخرین و شدیدترین آنها ساعت 12:55 دقیقه با قدرت چهار ریشتر ترس و وحشت را بازهم به این منطقه آورد.