کلمه کلیدی: وقتی قیمت خط تلفن با یک واحد آپارتمان در قلهک برابر شد/ دولت الکترونیک توسعه یابد تا فساد نشود