کلمه کلیدی: وقتی طناب اعدام در برابر پرچم رضوی تعظیم می‌کند
  • بخشش قاتل به احترام امام رضا

    صبح امروز با حضور پرچم بارگاه امام رضا (ع) و خدام رضوی در زندان جیرفت اولیای دم به حرمت پرچم بارگاه رضوی از قصاص صرف‌نظر و مانع اعدام قاتل شدند.