کلمه کلیدی: وزیر اطلاعات:مراسم اربعین حسینی با امنیت کامل برگزار شد