کلمه کلیدی: وزش باد شدید و گرد و خاک در شمال سیستان و بلوچستان