کلمه کلیدی: وزارت صنعت ایران ، واردات خودرو از آمریکا را بلامانع دانست