کلمه کلیدی: وزارت خارجه پیگیر خبر حمله پلیس امارات به ماهیگیر ایرانی است